JIKA KITA MENYOKONG SESUATU PUAK, MAKA KITA ADALAH SAMA SEPERTI MEREKA. JIKA YANG DISOKONG MELAKUKAN DOSA, KITA TURUT MENDAPAT DOSA DAN TIDAK KURANG SEDIKIT PUN.

Sunday, June 27, 2010

Siapakah Syiah?

Sesungguhnya syiah adalah bahaya akidah yang sedang mendatang. Sedang cuba untuk merebak! Mereka mahu menghapuskan Ahli sunnah di Iraq. Mereka mahukan supaya Afghanistan menjadi padang jarak padang terkukur dengan membantu tentera Amerika. Mereka Berjaya melumpuhkan kerajaan Lubnan melalui gerakan militan Hizbullah. Mereka juga mahu melumpuhkan kerajaan sunni di Yaman seterusnya menjadi kuasa yang semakin membesar dan menjajah Arab Saudi dan dunia islam yang lain. Kita bukan memerangi nama, tetapi kita memerangi inti kepada pegangan akidah mereka! Sebab itulah suatu yang mustahil untuk Taqrib baina syiah dan sunnah (berbaik-baik)! Bermakna, kita tidak dapat bertolak ansur dengan mereka yang berakidah seperti ini. Semoga kita semua berjaga-jaga dan tidak terpengaruh dengan kesesatan mereka ini yang mencucuk jarumnya dengan berhujahkan "sokong ali bait & bai'ah hanyalah kepada ali bait".
Berikut adalah terjemahan daripada kajian yang ditulis dan kumpulkan oleh Fadhilah as-Syeikh Abdul Rahman al-Syatheri dalam kitabnya "Soal Jawab Tentang Syiah 12 Imam (Ithna Asyar)" yang membongkar kesesatan mereka ini melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama syiah sendiri ;

1) Syiah beriktiqad bahawa Allah mengutus Jibril pembawa wahyu kepada sayyidina Ali bin Abi Tolib, tetapi Jibril telah tersilap lalu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Lihat kitab "al-Maniyyah Wal Amal fi syarah al-Milal Wan-Nihal m/s 30".

2) Ulama-ulama syiah beriktikad bahawa al-Quran adalah kurang! Al-Quran yang asli telah diangkat ke langit ketika sahabat-sahabat murtad! Lihat "At-Tanbih Wa-Arradd" m/s 25.

3) Mereka menyatakan bahawa sebahagian ayat-ayat al-Quran terlalu bodoh seperti dinyatakan oleh syeikh mereka al-Tobrasi dlm kitab "al-Wathiqah" m/s 211.

4) Ulama-ulama syiah menyatakan bahawa imam-imam mereka adalah wasitoh (wasilah) di antara Allah dan makhluknya. "lihat kitab "Bihar al-Anwar" 23/99.

5) Ulama mereka menyatakan bahawa melakukan haji di kubur ulama-ulama mereka lebih penting daripada melakukan haji di ka'abah! Lihat "Thawab al-A3mal Wa Iqab al-A3mal" m/s 121-122.

6) Mereka beriktikad bahawa sesiapa yang menziarahi kubur Husin bin Ali cucu Nabi seolah-olah dia menziarahi Allah di ArashNYA! Lihat kitab "al-Mazar al-Mufid" m/s 51.

7) Beriktiqad bahawa tanah dan debu di perkuburan Husin bin Ali adalah ubat bagi segala penyakit! Lihat kitab "al-Amali" m/s 318.

8) Syeikh-syeikh mereka menyatakan bahawa tiada perbezaan di antara Allah dan imam-imam mereka (yang kononnya maksum)! Lihat kitab "Masobih al-Anwar Fi Hilli Musykilat al-Akhbar" jilid 2 m/s 397.

9) Syeikh syiah (al-Kulaini) dalam kitabnya "al-Raudah Minal Kafi" jilid 8 m/s 2103: "Bahawa bintang-bintang dan planet memberi kesan kepada kebahagian dan kesusahan hidup serta menentukan kemasukan seseorang ke dalam syurga dan neraka".

10) Mereka beriktikad bahawa Ali bin Abi Tolib mengetahui perkara ghaib dan kemudian mendakwa bahawa Ali mengatakan (menipu terhadap Ali) ; Aku adalah tuhan bumi yang mendamaikan bumi". Kitab "Mira'atul Anwar" m/s 59 karangan al-A3mili. Adapun dalam Usul al-Kafi jilid 1 m/s 308 mendakwa bahawa Ali adalah yang menghasilkan guruh, petir dan kilat".

11) Syeikh syiah mengatakan bahawa sayyidina Alilah yang menghidupkan orang yang telah mati". Lihat "Usul al-Kafi" jilid 1 m/s 347.

12) Syeikh-syeikh syiah menafikan sifat Nuzul Allah (turun) ke bumi dan menghukum kafir kepada mereka yang mengisbatkan sifat tersebut. Lihat Usul al-Kafi jilid 1 m/s 90-91.

13) Syeikh-syeikh syiah menyifatkan bahawa imam-imam mereka yang maksum adalah bersifat dengan sifat-sifat Allah dan mereka juga dinamakan dengan nama-nama Allah (Asma' al-husna). Lihat Usul al-Kafi jilid 1 m/s 103.

14) Mereka mengatakan bahawa tidak boleh tidak ketika mengucap 2 kalimah syahadat dengan menambah : ((wa asyhadu anna aliyyan waliyyullah)) dan mengulang-ulangnya dalam azan mereka dan selepas solat dan mentalqinkannya kepada mayat mereka. Lihat Furu3 al-Kafi" jilid 3 m/s 82.

15) Syeikh-syeikh syiah mengatakan bahawa sesiapa yang melaknat Abu Bakar as-Siddik, Umar al-Khattab dan Usman bin Affan, Aisyah dan Hafsah binti Umar selepas setiap kali solat maka dia telah bertaqarrub kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Lihat kitab Furu3 al-Kafi" jilid 3 m/s 224.

16) Syeikh-syeikh syiah mengatakan bahawa imam-imam mereka yang maksum memiliki jaminan kepada pengikut mereka untuk memasuki syurga. Lihat kitab Rijal al-Karsyi jilid 5 m/s 490.

17) Beriktikad bahawa iman tidak sempurna sehinggalah beristimta3 (mut'ah) iaitu dengan si lelaki bersetubuh dengan wanita dan wanita itu bersetuju tanpa saksi ataupun wali. Mereka mengatakan lagi bahawa sesiapa yang bermut'ah dengan wanita mukminah seolah-olah dia telah menziarahi ka'abah sebanyak 70 kali! Lihat kitab Misbah al-Tahajjud karangan al-Thorsi m/s 252.

18) Khomeini berkata; "Adapun sekalian jenis bersuka-suka seperti meraba dengan syahwat, memeluk, melaga-lagakan peha maka ianya tidak mengapa sekalipun dengan kanak-kanak yang masih menyusu". Lihat kitab Tahrir al-Wasilah jilid 2 m/s 221.

19) Imam mereka al-khomeini beriktikad bahawa menangis dan meratapi ketua syuhada Husin bin Ali dan mengadakan majlis-majlis memperingati Husin itulah yang menyebabkan islam terpelihara sehingga 14 kurun lamanya. Lihat majalah Ittila3at Iraniah bilangan 15901 tarikh 16/8/1388 hijrah.

20) Syeikh ulama syiah mengatakan bahwa malaikat-malaikat Allah diciptakan daripada nur (cahaya) imam-imam mereka. Antara tugasan malaikat ialah menangis disamping kubur Husin bin Ali dan Allah telah mengarahkan 4000 malaikat untuk meratapi Husin setiap hari hinggalah datang kiamat. Setiap malaikat memohon izin kepada Allah untuk menziarahi kubur Husin segerombolan malaikat turun dan segerombolan yang lain naik langit. Lihat kitab Kanz Jami3 al-Fawaid m/s 334 karangan al-Karajiki.

21) Syeikh-syeikh syiah mengatakan "Jika malaikat bergaduh, maka Jibril akan turun kepada Ali dan membawa Ali naik kelangit supaya menjadi hakim diantara mereka', lihat kitab Ikhtisos m/s 213 karangan al-Mufid.

22) Syeikh Ulba' bin Dira' mengatakan bahawa Ali bin Abi Tolib lebih agung dan mulia berbanding Nabi Muhamad, yang mengutuskan Nabi Muhamad adalah Ali! dia mendakwa bahawa Nabi Muhammad diutus oleh Allah supaya membawa seruan kenabian itu kepada Ali tetapi Nabi Muhammad pula yang mengaku sebagai Nabi. Al-Ulba' ini menghina Nabi Muhammad dalam kitabnya. Lihat kitab Bihar al-Anwar jilid 25 m/s 305 footnote no 1.

23) Ulama syiah mengatakan bahwa imam-imam mereka tidak bercakap kecuali dengan wahyu, dan ini merupakan perkara yang dhoruri (perlu) dalam masalah Imamah. Lihat Bihar al-Anwar jilid 17 m/s 155.

24) Khomeini berkata; "Imam-imam kami mempunyai maqam yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahupun para Nabi". Lihat kitab al-Hukumah al-Islamiyyah m/s 52.

25) Jawad Munghniyah berkata; "Sesungguhnya Khomeini lebih afdhal daripada Nabi Musa alaihissalam. Lihat kitab al-Khomeini Wa Daulah Islamiyyah m/s 107.

26) Dalam akidah syiah, perkara pertama yang disoal oleh malaikat dalam kubur ialah tentang kecintaan kepada Ali Bait. Sila lihat kitab Bihar al-Anwar jilid 27 m/s 79.

27) Mengatakan bahawa syurga mempunyai 8 pintu dan 3 daripadanya adalah untuk penduduk al-Qum (wilayah di Iran). Lihat Bihar Anwar.

28) Ulama syiah al-Hur al-Amili berkata; "Sesungguhnya penghisaban sekalian makhluk pada hari akhirat adalah ditangan imam-imam mereka". Kitab al-Fusul al-Muhimmah Fi Usul al-A'immah jilid 2 m/s 446.

29) Syeikh mereka al-Jazairi dalam kitab al-Anwaru An-Nukmaniyyah jilid 1 m/s 81 berkata; "Semua manusia telah murtad selepas kewafatan Nabi Muhammad kecuali 4 orang sahabat sahaja, iaitu Salman al-farisi (Parsi), Abu Zhar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad dan Ammar bin Yasir, dan ini merupakan perkara tiada bermasalahpun (tidak diragui).

30) Khomeini dalam kitab al-Hukumah al-Islamiyyah m/s 69 berkata; "Berkata sahabat yang menamakan mereka itu (sahabat yang lain) sebagai munafik".

31) Syeikh-syeikh syiah beriktikad bahawa Abu Bakar as-Siddiq kebanyakan umurnya telah berkhidmat kepada patung dan berhala serta meyembah patung-patung, iman Abu Bakar adalah seperti Yahudi dan Nasrani. Dan Abu Bakar itu solat dibelakang Nabi dan patung tergantung ditengkuknya dan bersujud kepada patung itu. Kitab Sirat al-Mustaqim jilid 25 m/s 155, Bihar al-anwar jilid 25, m/s 172 dan al-Kasykul m/s 104 karangan Haidar bin Ali Haidar al-Huliyy.

32) Syeikh-syeikh syiah berikikad bahawa Umar al-khattab adalah Khunsa dan tiada ubatnya kecuali dengan menggunakan air mani lelaki" kitab al-Anwar an-Nukmaniyyah jilid 1 m/s 63. Semoga Allah melaknat syeikh-syeikh syiah ini!

33) Mereka beriktikad bahawa Abu Bakar dan Umar menjelma kepada mereka dalam setiap kali musim haji supaya dapat direjam oleh mereka dengan batu-batu ketika melontar jamrah.

34) Syiah mendakwa bahawa Umar al-Khattab sama kafirnya seperti Iblis bahkan lebih teruk lagi bahkan mereka mendakwa bahawa iblis kagum dengan lipat kali ganda azab yang diterima oleh Umar lalu Iblis mengatakan; "Siapakah yang telah di azab oleh Allah dengan berlipat kali ganda azab ini? Sedangkan aku menyesatkan semua mahkluk?". Lihat Tafsir al-Ayyasyi jilid 2 m/s 240 surah Ibrahim.

35) Syeikh syiah al-Majlisi dalam kitabnya "Jala' al-Uyun" m/s 45 menyebut; "Tiada ruang pada akal untuk syak tentang kekufuran Umar maka laknat Allah, Nabi dan semua orang islam pada Umar dan orang-orang yang engkar daripada melaknati Umar! Bahkan khomeini menggambarkan Umar al-Khattab sebagai kafir lagi zindiq! Lihat Kasyful Asrar m/s 126. Tidak cukup dengan itu mereka menyambut perayaan sempena hari terbunuhnya Umar al-Khattab dan mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi yang telah membunuh Umar, yang Abu Lu'lu itu di anggap sebagai wira! Saya akan sambung lagi bagaimana penghinaan-penghinaan mereka ini kepada para sahabat, Ummahatil Mukminin (isteri-isteri Nabi) dan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Hati tidak tergamak mahu menulis kata-kata keji dan kesat yang mereka nyatakan, tetapi ianya perlu disebut bagi menjelaskan kepada umat islam semua bagaimana kejinya akidah, akhlak & agama syiah ini semoga semua umat islam berhati-hati terhadap dakwah sesat mereka.

Sumber: http://yeopmadiny.blogspot.com/2010/01/sesungguhnya-syiah-adalah-bahaya-akidah.html

No comments:

Post a Comment

Sila buat komen